Historie

Sorø Maskinindustri A/S – i daglig tale kaldet SMI – blev grundlagt af Terry Jensen
i 1991 på baggrund af en mangeårig erfaring indenfor produktion af maskinkom-
ponenter og kabinetter til blandt andet den grafiske branche.

I dag producerer SMI et bredt spektrum af komponenter og færdige maskinkon-
struktioner til kunder over hele Nordeuropa, fra fødevare- og lægemiddelindustri
til møbelproducenter, byggebranchen og elektronikvirksomheder.

Såvel produktionsareal som medarbejderstab er mangedoblet siden starten og i
dag beskæftiger SMI 25 medarbejdere og råder over mere end 2200 m2 produktionsareal.

I 2015 tiltrådte Philip Jensen som Direktør i virksomheden.

SMI har en solid tro på fremtiden og har både evne og mulighed for at sikre fortsat ekspansion og investering i såvel uddannelse som den nyeste teknologi.