Bukning & Valsning

Med en bukkekapacitet på 220t tryk og 3 meter
bukkelængde – avanceret og moderne CNC teknologi med
offline programmering – er SMI i stand til at håndtere meget
komplicerede bukkeopgaver med stor præcision.

Vi tilbyder også valsning i op til 5 mm plade i 2 meters længde.